. . . ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่สื่อสารถึง"คนเสื้อแดง"ทั่วไทยและทั่วโลก . . . ขอขอบพระคุณเจ้าของclipภาพถ่ายและบทความทุกๆท่านที่กรุณาเอื้อเฟื้อแบ่งปัน . . .น้ำใจซื้อขายไม่ได้ แต่น้ำใจให้กันได้...อิอิ
DisplayUs.com

  

. . . รณรงค์พี่น้อง"คนเสื้อแดง"77จังหวัดทั่วไทย 3กรกฎาเข้าคูหากาเบอร์1 ส.ส.เพื่อไทย และกาเบอร์1 พรรคเพื่อไทย ให้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว . . .

Playlist เลือกดูได้... 200 Clip สัมภาษณ์-ปราศรัย-วิสัยทัศน์ คุณปู "ยิ่งลักษณ์...ยิ่งดู...ยิ่งรัก"
  
[คลิกที่นี่...เว็บแรงงานนอกระบบ]
  

@ ปู้นนน...!!! คนเมืองใต้เจียงใหม่ของหมู่เฮาลงไปตางปู๊นนน..... * * @ 2กุมภา..กาเบอร์ 15 ทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย


PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เลือก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว ทักษิณ เป็น ปาร์ตีี้ลิสต์เบอร์ 1


16 พ.ค.2554 ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นเป็น ปาร์ตีี้ลิสต์เบอร์ 1 ของพรรคเพื่อไทย เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งที่ใกล้มาถึงแล้ว

โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ กล่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกกับที่ประชุมว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ โดยตนเองมีความพร้อมและความมั่นใจ เพราะนโยบายของพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้มากที่สุด อย่างไรก็ดีตนเองอยากเห็นความปรองดองในสังคมไทย เพราะพรรคเพื่อไทยไม่คิดที่จะแก้แค้นแต่คิดที่จะแก้ไข เพราะอยากเห็นการเมืองที่สร้างสรรค์ และพร้อมที่จะรับการพิสูจน์ตามกระบวนการ รวมทั้งพร้อมที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสมาชิกทุกท่านคน จนกว่าจะไปถึงฝั่งคือการจัดตั้งรัฐบาล และจะขอใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างความปรองดอง

“อยากเห็นการเมืองสร้างสรรค์เป็นไปตามหลักยุติธรรม ยืนยันว่าจะใช้ความรู้และความตั้งใจเพื่อเดินหน้าไปยังจุดหมาย และไปถึงรัฐบาล และพร้อมจะทำตามกติกามารยาทและเป็นไปตามความยุติธรรม จึงขอโอกาสให้พิสูจน์และร่วมทำงานกับพรรคเพื่อไทย เหมือนที่ท่านให้ความไว้วางใจพี่ชายของดิฉัน”เจาะประเด็น(ช่อง7) : สัมภาษณ์สด ยิ่งลักษณ์ 18พ.ค.2554
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ 3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 4.นายเสนาะ เทียนทอง 5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 8.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

11.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 13.นายบัญฑูรย์ สุภัควณิช 14.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย 15.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 16.พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน 17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 18.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 19.นายเหวง โตจิราการ 20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 22.นายวัฒนา เมืองสุข 23.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 24.นายนิติภูมิ นวรัตน์ 25.น.ส.ภูวนิดา คุณผลิน 26.นายสุนัย จุลพงศธร 27.นางรพิพรรณ พงศ์เรืองรอง 28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร 29.นายอัสนี เชิดชัย 30.น.ส.สุณีย์ เหลือวิจิตร

31.พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย 32.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 37.น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ 38.น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 39.นายสมพล เกยุราพันธุ์ 40.นายพงศกร อรรณนพพร

41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 42.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล 43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 44.น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ 45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล 46.นายวิภูแถลง พัฒนาภูมิไท 47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ 48.นายพายัพ ชินวัตร 49.นางรังสิมา เจริญศิริ 50.รศ.เชิดชัย ตันติรินทร์

51.นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์ 53.นายพิชิต ชื่นบาน 54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 55.นายนิยม วรปัญญา 56.น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก 57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 58.นายเวียง วรเชษฐ์ 59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 60.นายวิเชียร ขาวขำ

61.นายประวัฒน์ อุตตะโมต 62.นายดนุพร ปุณณกันต์ 63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี 64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ 65.นาายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ 67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 68.นายธนวัชชัย สุทธิบงกช 69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์

71.นางมาลินี อินแตร 72.นายชินวัฒมน์ หาบุญพาด 73 .นายเอกธนัช อินทร์รอด 74 .นายถิรชัย วุฒิธรรม 75.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 76.นายอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัด 77.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ 78.นายกมล บันไดเพชร 79.นางฉวีวรรณ คลังแสง 80.นายโสภณ เพชรสว่าง

81.นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ 82.นายสถีรพร นาคสุข 83.นายประแสง มงคลศิริ 84.สฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ 85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ 86.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 87.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 88.นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 89.นายธนาธร โล่ห์สุนทร 90.พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง

91.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เชิดมณี 92.นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ 93.นายประสพ บุษราคัม 94.นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ 95.นายปิยะ อังกินันท์ 96.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ 97.นายประเกียรติ นาสิมมา 98.นายยุทธพงษ์ แสงศรี 99.นายวิบูลย์ แช่มชื่น 100.ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ

101.นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์ 102.นายสมบัติ เมทะนี 103.นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 104.นายถนอม สมผล 105.นายธนกฤต ชะเอมน้อย 106.นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ 107.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 108.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา 109.นายสุเทพ ลายทอง 110.พล.ต.ต.เกษม รัตนสุนทร

111.นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 112.นายสอน ประชามอญ 113.นายวัลลภ สุปริยศิลป์ 114.นายเรวัด สิรินุกุล 115.นายพิทยา พุกกะมาน 116.นางพรรณี แสงสันต์ 117.นายกล่ำคาน ปาทาน 118.นายไชรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 119.นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ 120.นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ 121.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 122.นายชาญยุทธ เองตระกูล 123.พล.อ.สุเมธ โพธิ์มณี 124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 125.นางนลินี ทวีสิน